ประวัติและรูปแบบของการนวดที่มีในประเทศไทย

15 พ.ค. by admin

ประวัติและรูปแบบของการนวดที่มีในประเทศไทย

ประวัติและรูปแบบของการนวด

การนวดแผนไทย ได้รับการสืบทอดกันมานาน ซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลป์ ช่วยในเรื่อง สุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์ แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยัง เสาะแสวงหาทางเลือกอื่น ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การ แพทย์แผนไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการดุแลสุขภาพ และได้รับความนิยม มากขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศไทยการนวดมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานโดยมีหลักฐานจากศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยนิยามทั่วไปหมายถึงการใช้มือบีบหรือกดเพื่อความผ่อนคลายหรือคลายความปวดและความเมื่อยล้า การนวดจัดเป็นศาสตร์ บำบัดโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์ และต้องมีการฝึกสอน ใช้เวลานานกว่าจะรักษาคนได้การนวดของไทยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

  1. การนวดแบบราชสํานัก กลุ่มเป้าหมายจะเป็น กลุ่มเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ผู้ที่มียศฐาบรรดาศักดิ์อยู่ในรั้วในวาง การนวดจึงต้องใช้แค่นิ้วมือและมือเท่านั้นท่วงท่าที่ใช้ในการนวดก็ต้องมีความสุภาพผู้ที่สามารถนวดได้ต้องทำงานอยู่ในวาง เช่นเป็นหมอหลวง
  2. รูปแบบการนวดเชลยศักดิ์ ในส่วน การนวดแบบเชลยศักดิ์จะเป็นการนวดระดับชาวบ้านด้วยท่าทางที่ไม่มีแบบแผนและไม่มีพิธีรีตอง สามารถใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนวดได้เช่นข้อศอก เท้า เข่าเพื่อช่วยทุ่นแรง

การนวดเฟื่องฟูมากในสมัยอยุธยามีหลักฐานอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการนวดไทยซึ่งตรงกับรัชสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชดูได้ จากมีการขึ้นพระราชกฤษฎีกา แบ่งหน้าที่ของแพทย์ตามความชำนาญเฉพาะทางต่างๆเช่น กรมแพทย์ยา กรมหมอยา กรมหมอกุมาร กรมหมอนวด

 

การนวดที่ดีควรนวดกับผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ได้รับการฝึกและการอบรมหรือผ่านการเรียนนวดมา ซึ่งจะสามารถให้ความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการนวดได้ หรือหากท่านใดที่สนใจศึกษาหาความรู้ในด้านการให้บริการด้านสุขภาพนั้น สามารถหาที่เรียนนวดตามสถาบันสอนนวดต่างๆได้นะคะ

BSA ACADEMY