การนวดไทยเป็นลักษณะการวาดแบบไหนและคนที่เพิ่งเคยนวดครั้งแรกทำไมบางคน มีไข้หรือเจ็บตามเนื้อตามตัว 

12 ก.ค. by admin

การนวดไทยเป็นลักษณะการวาดแบบไหนและคนที่เพิ่งเคยนวดครั้งแรกทำไมบางคน มีไข้หรือเจ็บตามเนื้อตามตัว 

การนวดไทยเป็นลักษณะการวาดแบบไหนและคนที่เพิ่งเคยนวดครั้งแรกทำไมบางคน มีไข้หรือเจ็บตามเนื้อตามตัว

การนวดไทยเป็นลักษณะการวาดแบบไหนและคนที่เพิ่งเคยนวดครั้งแรกทำไมบางคน มีไข้หรือเจ็บตามเนื้อตามตัว   การนวดแผนไทย เป็น การใช้นิ้วบีบตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยบำบัดลดอาการปวดเมื่อย ตามร่างกาย ซึ่งเกิดจากการเกร็งตัวของเอ็นกล้ามเนื้อหรือการคลั่งของของเสียในเนื้อเยื่อกลางข้างของโลหิตใต้ผิวหนังเพื่อช่วยลดหรือแก้ไขอาการติดขัดช่วยให้การติดขัดสามารถเคลื่อนไหวได้ ช่วยให้ผิวหนังเกิดความรับรู้มีความรู้สึกดีขึ้นช่วยให้กล้ามเนื้อถ่ายเทของเสียทำให้การไหลเวียนของโลหิตน้ำเหลืองดีขึ้นตลอดจนแก้ไขปรับปรุงรูปร่างรูปทรงผิดปกติช่วยให้ปรับปรุงระบบการหายใจให้คล่องตัวขึ้น

ส่วนอาการไม่พึงประสงค์หลังนวด

สาเหตุจากผู้รับบริการ ก็มาจากการที่ผู้รับบริการมีความวิตกกังวลเกรงว่าจะไม่ผ่อนคลายขณะนวดหรือมานวดครั้งแรก และไม่ได้รับการบอกรายละเอียดเรียนนวดเพื่อเตรียมตัว และเตรียมใจให้พร้อมขณะถูกนวด ถ้าหากเจ็บเกินทนอาจจะไม่กล้าแจ้งให้ผู้นวดทราบทันทีหรือมีโรคที่มีความผิดปกติอยู่ หรือเพิ่งผ่านการบาดเจ็บมา แต่ไม่ได้แจ้งผู้นวดให้ทราบ ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ ค่ะ

BSA ACADEMY