ข้อห้ามในการนวดเท้าที่เราควรระวังมีดังนี้

7 ก.ค. by admin

ข้อห้ามในการนวดเท้าที่เราควรระวังมีดังนี้

ข้อห้ามในการนวดกดจุดฝ่าเท้ามีอะไรบ้างค่ะ

สำหรับข้อห้ามในการนวดกดจุดฝ่าเท้ามีดังนี้

1 ห้ามนวดในหญิงมีครรภ์ เพราะจะไปกระตุ้นต่อมที่สะท้อนบริเวณมดลูก เกิดการบีบรัดตัว อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้  ยิ่งไตรมาสแรกของการตั้งครรภื ถือว่าห้ามนวดเด็ดขาด

2 ห้ามนวดขณะมีประจำเดือน  เนื่องจากว่าจะกดจุดไปสะท้อน กับอวัยวะ ที่เกี่ยวข้องกับมดลูกทำให้เกิดการบีบรัดตัวและระบบไหลเวียนเลือดสูบฉีดทำให้เกิดประจำเดือนออกมากหรือปวดท้องน้อย เนื่องจากอาการเกร็งและบีบรัดตัวของมดลูก จึงไม่แนะนำ ให้สตรีระหว่างมีประจำเดือนนวดฝ่าเท้า

3 ห้ามนวดภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากรับประทานอาหารอิ่มห้ามรับประทานส้มหน่อไม้ทุกชนิดก่อนและหลังการนวด

 

BSA ACADEMY