แพทย์แผนไทยประยุกต์การนวดแบบราชสำนัก หรือการกดจุดราชสำนัก

1 พ.ค. by admin

แพทย์แผนไทยประยุกต์การนวดแบบราชสำนัก หรือการกดจุดราชสำนัก

แพทย์แผนไทยประยุกต์การนวดแบบราชสำนัก หรือการกดจุดราชสำนัก

การกดจุดแบบราชสำนัก คืออะไร   การนวดแบบราชสำนัก  หรือการรักษาแบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ การนวดแบบราชสำนัก หรือการกดจุดราชสำนักเป็นการนวดเรียนนวดที่ใช้ในพระราชวัง ดังนั้นท่าต่างๆจึงต้องสุภาพ ใช้นิ้วมือและฝ่ามือนวดเท่านั้น และจะคำนึงถึงความสวยงามในท่วงท่าของการนวด การลงน้ำหนักมืออย่างนุ่มนวลในทิศทางของแรงอย่างถูกต้อง “หน่วง เน้น นิ่ง” แต่มีพลังในการนวด โดยกดไปตามเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณทั่วร่างกาย โดยการนวดแนวเส้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการกดจุดสัญญาณเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการรักษา ก่อนทำการนวดผู้นวดจะคลำชีพจรที่ข้อมือและหลังเท้าข้างเดียวกันเพื่อพิจารณาการเต้นของชีพจรทั้งสองแห่งที่เรียกว่า “ลมเบื้องสูงและลมเบื้องต่ำ” เสียก่อนว่าเสมอกันหรือไม่ จากนั้นเริ่มนวดตั้งแต่ใต้เข่าลงมาหาข้อเท้าหรือจากต้นขาลงมาถึงเท้า ซึ่งผู้รับบริการนวดจะอยู่ในท่านั่ง นอนหงาย หรือนอนตะแคงเท่านั้น ไม่ต้องนอนคว่ำ  การรักษานวดไทยแบบทั่วไป   เริ่มต้นนวด จากเท้าขึ้นไปที่หัวเข่า ไปสู่โคนขา และนวดท้อง หลัง ไหล่ ต้นคอ และศรีษะ                                             การรักษาแบบกดจุดราชสำนัก    การกดจุด(สัญญาณ)แบบราชสำนัก อันหมายถึงการใช้นิ้วมือ และมือกดนวดที่บริเวณร่างกายตามศาสตร์ และศิลป์ของแพทย์แผนไทยที่เคยปฏิบัติกันมาในราชสำนัก เพื่อบำบัดโรค ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาภและสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วย แต่การจะปฏิบัติอย่างนี้ต้องมีคุณลักษณะ ที่สำคัญคือ    1.) ต้องมีการซักประวัติก่อนการรักษาอยู่เสมอ รวมถึงตรวจวัดชีพจร เป็นต้น  2.) การนวดจะไม่นวดที่ฝ่าเท้าก่อน นอกจากมีความจำเป็นจริงๆ    3.) การรักษา จะใช้เฉพาะมือ และ นิ้วมือเท่านั้น ไม่ใช้เท้า เข่า ศอก และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แท่งไม้ ผ้า หรือเครื่องมืออื่นๆในการรักษา แพทย์ที่ให้การรักษาจะใช้ท่า องศา และจังหวะประกอบ      ประโยชน์ของการรักษากดจุดราชสำนัก มีหลากหลาย อาทิเช่น ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด น้ำเหลือง และ ระบบประสาทให้ทำงานดีขึ้น กล้ามเนื้อคลายตัวดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะผิดปกติ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาตเป็นต้น

สถาบันอยู่ที่ซอยรามคำแหง 26/2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดเวลา 9:00-17:00 น.

ติดต่อ

เอบร์: 080 4456090

LINE:@baimint

Thank you

BSA ACADEMY