การเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนวด

24 เม.ย. by admin

   การเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนวด

       การเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการนวด

พื้นฐานการนวดไทย ต้องมีความรู้เรื่องของกายวิภาคศาสตร์ หมายถึง ต้องรู้ว่ารูปร่างหน้าตาและตำแหน่งของอวัยวะต่างๆในร่างกาย รู้สรีระวิทยา ต้องรู้หน้าที่ของอวัยะต่างๆการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงสภาพหน้าที่ของระบบต่างๆ ระบบที่เกี่ยวกับการนวดมากที่สุด ได้แก่ ระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือด รวมทั้งระบบหายใจ

หลักวิธีการนวดขั้นพื้นฐาน 1.ท่านวด ท่านวดของผู้ถูกนวด โดยปกติใช้ท่านอนตะแคง โดยให้ขาล่างที่ติดกับพื้นเหยียดตรง ส่วนขาบนให้งอเข่า เอาส้นเท้าชิดกับหัวเข่าของขาล่าง เพื่อกันล้าค่ำเวลาถูกนวด สำหลับผู้นวดควรวางนิ้วตำแหน่งที่จะนวด เหยียดแขนตรงทั้งที่ข้อมือ ข้อศอกเพื่อลงน้ำหนักตัวไปตามแขนสู่นิ้วหัวแม่มือ  ไม่ว่าผู้นวดจะอยู่ในท่าใดขณะนวด ผู้๔กนวดจะต้องอยู่ในท่าที่สบาย ผ่อนคลาย และไม่เกร็ง 2.การวางมือ อาจใช้เพียงนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางในบางกรณีหรือใข้ฝ่ามือ ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน เพื่อเพิ่มแรงกดด้วย 3.ตำแหน่งนวด หรือจุดนวด อาจเป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้อ ร่องระหว่างกล้ามเนื้อ ตามแนวหลอดเลือดแดง หรือเส้นประสาท 4.แรงที่ใช้นวด ควรนอนเบาๆ ในตอนแรก ใช้แรงน้อยๆก่อน แล้วค่อยๆเริ่มขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะรูปร่างของผู้นวด ความรุนแรงของโรคมากน้อยเพียงใด การกดเบาเกินไปจะไม่ได้ผล ส่วนการกดแรงเกินไป ก็จะทำให้เกิดผลเสียในการรักษา 5.ต้องนวดกี่ครั้งถึงจะหาย หลังจากวิเคระห์โรคได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไร มีอาการอย่างไร รุนแรงแค่ไหน ผู้นวดที่ชำนาญจะบอกใด้คร่าวๆว่าควรจะนวดกี่ครั้ง และใช้เวลานานท่าใด การกำหนดให้แน่นอนตายตัวว่า จะต้องหายร้อยละเปอร์เซ็นต์ 3 ครั้ง 5 ครั้ง

สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรการเรียนนวดแล้ว ตั้งใจจะนำวิชาการนวดไทยนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง หรือการที่จะเป็นหมอนวดที่ดีได้นั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านความรู้และด้านร่างกายกับจิตใจของตนเองด้วย เนื่องจากการนวดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีความละเอียดอ่อน ต้องมีความรู้ข้อห้ามในการนวดเทคนิคการนวดแบบต่างๆรวมไปถึงใบประกาศรับรองการนวดที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในการทำงานค่ะ

สถาบันอยู่ที่ซอยรามคำแหง 26/2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปิดเวลา 9:00-17:00 น.

ติดต่อ

เอบร์: 080 4456090

LINE:@baimint

Thank you

BSA ACADEMY