อาชีพหมอนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมที่เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงิน

29 ก.พ. by admin

อาชีพหมอนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมที่เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงิน

อาชีพหมอนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมที่เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงิน

อาชีพนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยยังเป็นที่ต้องการอีกอย่างมากเนื่องจากผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่มักจะมีการโทรจองคิวล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณผู้ให้บริการในด้านการนวดสปานั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรืออาชีพหมอนวดแผนไทยที่ยังคงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ   สำหรับคนที่ต้องการยึดอาชีพหมอนวดแผนไทยหรือนวดสปาไทยเป็นอาชีพหลักหรือจะเป็นอาชีพเสริมก็ดีเพราะว่าอาชีพในด้านนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงินที่สามารถหารายได้โดยการใช้แรงหรือใช้เทคนิคน้ำหนักมือที่ไม่ต้อง ลงทุนอะไรมากเช่นการรับนวดตามบ้านนวดให้คนรู้จักหรือญาติพี่น้อง คนรู้จักกันเป็นต้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหารายได้ง่ายๆสำหรับผู้ที่สนใจในการฝึกอาชีพนวดแผนไทยในปัจจุบันจะมีศูนย์ฝึกอาชีพหลายแห่งให้เลือกเรียนนวดมากมายมีทั้งแบบโรงเรียนสอนนวดของเอกชนที่ต้องมีการเรียนแบบต้องจ่ายค่าเรียนและสถานที่ฝึกอาชีพฟรีสำหรับคนที่สนใจ

องค์การธุรกิจเอกชนต่างๆก็เปิดใจให้ธุรกิจการนวดแผนไทยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนและมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทั้งการเปิดธุรกิจการฝึกอบรมการเรียนนวดแผนไทยหรือนวดสปาให้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคนไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งตามมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างๆจะมีการจัด วิชาเรียนเกี่ยวกับด้านการแพทย์ ร่วมกับมูลนิธิองค์กรหรือโรงเรียนที่สอนนวดแผนไทยเพื่อทำการศึกษาวิจัยรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย ไม่เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนด้อยโอกาสหรือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการฟื้นฟูแรงงานหรือสถานที่ที่เปิดสอนวิชาชีพฟรีเช่นมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เปิดสอนวิชาชีพการนวดแผนไทยให้กับคนตาบอดเป็นต้นและ การจัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดแผนไทยเพื่อให้คนไทยที่สนใจเกี่ยวกับการนวดสามารถใช้ความรู้ในด้านนี้ดูแล สุขภาพ ตนเองในขั้นพื้นฐานได้ด้วยการนวดแผนไทยค่ะ

สนใจหลักสูตรการนวดแผนไทยและนวดสปา พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร

ติดต่อ “ครูมด”•เบอร์ : 080-4456090

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.beauty-business-academy.in.th

Facebook :      https://web.facebook.com/trainingspa/

BSA ACADEMY