การเตรียมตัวและคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจร้านนวดแผนไทย

26 มิ.ย. by admin

                 การเตรียมตัวและคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจร้านนวดแผนไทย

การเตรียมตัวและคุณสมบัติพื้นฐานสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจร้านนวดแผนไทย

ปัจจุบันมีผู้ที่มีความต้องการใช้บริการนวดมีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ความนิยมการนวดไม่จำกัดอยู่เฉพาะแค่ชาวไทย หากแต่ขยายตัวออกไปในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย สาดังนั้นธุรกิจร้านนวด จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ การประกอบธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจของตนเอง แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือทำ ควรศึกษาและทำความเข้าใจในธุรกิจนี้ให้ลึกซึ้งเสียก่อน ผู้ที่สนใจทำธุรกิจนวดแผนไทย ควรมีศักยภาพและคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

  1. มีใจรักในการให้บริการ เพราะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจการให้บริการ ผู้ประกอบการที่ดีควรมีใจรักในงานด้านนี้ มีความซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจาไพเราะ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีศีลธรรมและสัมมาอาชีวะ การนวดเป็นการบริการแบบตัวต่อตัว โอกาสใกล้ชิดสัมผัสร่างกายลูกค้ามีอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการอาชีพนี้จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเน้นความบริสุทธิ์ใจและศีลธรรมเป็นหลัก
  2. มีพื้นฐานความรู้ด้านการนวดแผนไทย เพื่อให้เข้าใจธุรกิจนี้ ผู้ประกอบการควรผ่านการอบรมเรียนนวดมาจากสถานที่อบรมที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ
  3. มีทำเลที่เหมาะสม ทำเลที่ดีของธุรกิจนี้ควรอยู่ในที่มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน และการเดินทางสะดวก

ก่อนเปิดร้านนวดแผนไทย นั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

-กรมพัฒธุรกิจการค้า  เพื่อจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ โดยทั่วไปธุรกิจบริการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่ถ้าขายสินค้าอื่นร่วมด้วยต้องจดทะเบียน

-กรมสรรพากร เพื่อดำเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

– กระทรวงสาธารณสุข   เพื่อจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหากเป็นการนวดเพื่อบำบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ทำการนวดต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต สาขาการแพทย์แผนไทยหรือเวชกรรมโบราณ จากคณะกรรมการวิชาชีพก่อน และต้องดำเนินการในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ผู้ที่ทำการนวดไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตผู้ประกอบการโรคศิลปะ

แม้ธุรกิจการนวดจะเป็นอาชีพให้บริการ แต่ก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงเช่นกันด้วยความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมากทำให้ BSA MASSAGE สมาคมสงเสริมการเรียนนวด สปา ครบวงจร มีหลักสูตรให้ได้เลือกเรียนรู้ครอบคลุมทุกหลักสูตร  เรียนรู้การนวดในทุกหลักสูตรอย่างครบวงจร การเรียนการสอนนั้นทาง B.S.A. นั้นได้มอบทักษะความรู้ความชำนาญในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องการนวดหรือแม้กระทั่งเทคนิควิธีการปฏิบัติตัวเมื่อนวดให้ลกค้าหลากหลายรูปแบบ

สนใจหลักสูตรการเรียนนวดแผนไทยและนวดสปา
พร้อมให้บริการด้านสุขภาพและผิวพรรณครบวงจร
ติดต่อ “ครูมด”
•เบอร์ : 080-4456090

Facebook : https://www.facebook.com/trainingspa/?eid
•LINE : @baimint หรือคลิ๊กลิ้งค์ https://line.me/R/ti/p/%40baimint
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.beauty-business-academy.in.th

 

BSA ACADEMY