สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันของตะวันตก

13 ธ.ค. by admin

สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันของตะวันตก

สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันของตะวันตก

การของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก่อให้เกิดมลภาวะเป็นเหตุให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยแต่โรคเรื้อรังเหล่านี้ยากที่จะรักษาหายได้ด้วยยาแผนปัจจุบันหากไม่มีการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในการรักษาควบคู่กันไป 2 ความเครียดในการทำงานหรือการแข่งขันในสังคมทำให้มีอาการต่างๆที่การแพทย์ทั่วไปไม่สามารถสังเกตเห็นหรือไม่สามารถรักษาได้แต่การแพทย์ทางเลือกกับมีบทบาทสำคัญในกรณีดังกล่าว 3 ยาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันของตะวันตกเมื่อได้รักษาเป็นเวลานานก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับผลข้างเคียงไม่มากก็น้อยแต่ก็เป็นโอกาสของแพทย์ทางเลือกที่ได้แสดงศักยภาพในการรักษาอย่างไรผลทางลบค่ะเรียนนวด สีสำหรับโรคเรื้อรังการรักษาด้วยยาบางชนิดก็แค่เพื่อยืดเวลาชีวิตหรือผ่อนคลายความเจ็บปวดอย่างจากประสบการณ์ของตนเองซึ่งดีกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการรักษาด้วยคนอื่นจากเหตุผลดังกล่าวนี้เรามองเห็นความก้าวหน้ากว้างขวางความจำเป็นและความง่ายของการใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือกและอุปกรณ์การแพทย์นี้จะกลายเป็นของประจำบ้านที่ขาดไม่ได้ค่ะ จำพวกเบาะนวด ตู้อบสมุนไพรถือเป็นอุปกรณ์นวดไทยของกลุ่มแพทย์ทางเลือกค่ะ

BSA ACADEMY