อุปกรณ์สปาที่สำคัญและจำเป็นต้องมีในร้านนวด สปา

14 พ.ย. by admin

อุปกรณ์สปาที่สำคัญและจำเป็นต้องมีในร้านนวด สปา

อุปกรณ์สปาที่สำคัญและจำเป็นต้องมีในร้านนวด สปา

ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของความผ่อนคลายและความสุนทรีไปพร้อมๆกันเพราะเป็นการบริการที่ส่งผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ความผ่อนคลายต่างๆในการตกแต่งภายในร้านจึงต้องคำนึงถึง หลักในการตกแต่งเกี่ยวกับสัมผัสทั้ง 5 ของสปาได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจสปานี้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องมีความรู้ในด้านสปาเรียนนวด และมีใบรับรองเพื่อยื่นทะเบียนในการเปิดร้านนวดและสปาเพื่อยืนยันว่าเจ้าของร้านมีความรู้ในด้านนี้พอสมควรและในการรับพนักงาน ถ้าหากเรามีความรู้ทางด้านนี้แล้วจะสามารถทดสอบฝีมือและความรู้ของพนักงานตามที่ต้องการได้

BSA ACADEMY