การบำบัดสุขภาพร่างกายด้วยการบำบัดหินร้อน

25 ก.ย. by admin

การบำบัดสุขภาพร่างกายด้วยการบำบัดหินร้อน

การบำบัดสุขภาพร่างกายด้วยการบำบัดหินร้อน

การบำบัดสุขภาพร่างกายด้วยการบำบัดหินร้อนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ดีมาก เมื่อผู้บำบัดประสานร่วงใจไปพร้อมพลังบำบัดในหินและหินที่นำมาใช้ต้องมีการดูแลรักษาและทำความสะอาดโดยหลังจากการใช้งานปัจจุบันการบำบัดด้วยหินเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในสถานเสริมสุขภาพหรือสปา ทั้งนี้ผู้ที่จะนำหินมาบำบัดในการนวดให้ผู้อื่นนั้นต้องผ่านการ เรียนนวดหินร้อน และมีประสบการณ์ และ ที่สำคัญต้องเชื่อในพลังของหินคราว ตามแหล่งค้นพบหิน หรือรองผ่านใต้สายน้ำวางทิ้งไว้ให้แห้ง ห้ามเช็ด หรือล้างด้วยสารเคมีเด็ดขาด แต่สำหรับทางสปา ในร้านสปาสามารถใช้น้ำที่สะอาดผ่านการกลั่นแล้วแช่หรือล้างได้ตามปกติ และงดใช้สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดเช่นกัน

BSA ACADEMY