วัตถุประสงค์ในการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

19 ส.ค. by admin

วัตถุประสงค์ในการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์ในการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

การนวดไทยอาจจะแบ่งวัตถุประสงค์ได้ 2 ประเภทดังต่อไปนี้นะคะ 1 ก็จะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายและ 2 จะเป็นการนวดเพื่อรักษาค่ะซึ่งการนวดเพื่อผ่อนคลายนั้นเป็นการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะคะส่วนการนวดเพื่อบำบัดรักษา นั้นจะเป็นการนวดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการบำบัดรักษาโรคนะคะหรือรักษาผู้ป่วยนั่นเองค่ะเช่นนวดแก้สะบักจมนวดแก้คอเคล็ด นอกจากนั้นแล้วการเรียนนวดไทยยังมีลีลาวิธีการนวดที่แตกต่างกันไปคือการนวดแบบราชสำนักและการนวดแบบเชลยศักดิ์ค่ะ  ซึ่งการนวดไทยนั้น เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการตรวจการวินิจฉัยการบำบัดการส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพนะคะ  โดยวิธีการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง การประคบ และการเข้าอบตัวค่ะ  ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ว ตามหลักวิชาการแพทย์แผนไทยนะคะการประคบสมุนไพร และการเข้าอบตัวแบบกระโจมอบ หรือการเข้าอบด้วยตู้อบสมุนไพรไอน้ำนั้น  รวมไปถึงกายบริหารฤาษีดัดตนนะคะ ก็จัดเป็นองค์ความรู้ในวิชาการนวดไทยด้วยค่ะ

BSA ACADEMY