การใช้แรงนวดและความถี่ของการรับบริการนวด 

15 ส.ค. by admin

การใช้แรงนวดและความถี่ของการรับบริการนวด 

การใช้แรงนวดและความถี่ของการรับบริการนวด

แรงที่ใช้นวด และ ความถี่ของการรับบริการนวด  แรงที่ใช้นวด เราควรเริ่มต้นจากน้อยไปก่อนและค่อยๆเพิ่มขึ้นการที่จะกำหนดว่าต้องใช้แรง มากเท่าไหร่คงทำได้ยาก แต่ถ้ากล่าวเป็นร้อยละก็อาจจะกล่าวได้เช่น กดซักร้อยละ 25 ของแรงหมอและค่อยๆเพิ่มเป็นร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ตามความเหมาะสมเป็นรายๆไป การออกแรงงวดนี้เป็นความรู้สึกละเอียดอ่อนจะบอกว่าเป็นโรคนี้ต้องใช้แรงเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เพราะผู้ป่วยคนเดียวแต่ระยะเวลาที่ต่างกันก็อาจจะต้องใช้แรงที่ต่างกันไปด้วยหรือรูปร่างคล้ายๆกันแต่ก็อาจมีความเจ็บปวดหรือมีอาการป่วยมากหรือน้อยต่างกันคือต้องออกแรงจากน้อยน้อยแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ความถี่ของการรับบริการนวด   หมายถึง   กี่วันผู้ป่วยจึงจะต้องไปหาหมอนวดครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่หมอต้องบอกผู้รับบริการเองก็อยากทราบเช่นกัน ไม่ใช่นวดได้ทุกวันเพราะอาจจะทำให้ระบมได้การนวดนั้นบางครั้งจำเป็นต้องหยุดให้เวลาร่างกายรักษาตนเองบ้างเพราะโดยธรรมชาติร่างกายจะรักษาตนเองอยู่แล้วดังนั้นอาจนวดครั้งหนึ่งแล้วเว้นไปซัก2-3 วันจึงนวดใหม่  สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้นวดต้องมีความรู้ในการนวดที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่านวดแรงที่ใช้และระยะทางที่ต้องแนะนำผู้มารับการนวดว่าควรเว้นช่วงระยะห่างในการนวดอย่างไรและอธิบายถึงอาการในการนวดเกิดผลดีผลเสียอย่างไรบ้างรวมไปถึงข้อห้ามในการนวดต่างๆที่ต้องผู้รับบริการนวดต้องรู้เรียนนวด

BSA ACADEMY