ประวัติของสุคนธบำบัด

17 พ.ค. by admin

ประวัติของสุคนธบำบัด

ประวัติของสุคนธบำบัด

สุคนธบําบัดหรืออโรมาเธอราพีนับเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับวิทยาศาสตร์และเป็นที่รู้จักกันมานานมากกว่า 6000 ปีมีการเริ่มต้นใช้งานในอียิปต์ โดยชาวอียิปต์มักใช้การเผาให้ได้กลิ่นเพื่อบูชาเทพเจ้า เช่นกลิ่น frankincense ในการบูชาพระอาทิตย์ ส่วนกีฬาและกินเมอร์ ใช้ในการบูชาพระจันทร์เป็นต้นนอกจากนี้ชาวอียิปต์ยังใช้กลิ่นจากพืชธรรมชาติเพื่อความสดชื่นนิยมใช้กับน้ำมันนวดตัวและผสมลงในอ่างเพื่อแช่ตัว ต่อมาชาวกรีกได้นำน้ำมันหอมระเหยมาใช้เพื่อบำบัดรักษา โดยมีแพทย์กรีกผู้หนึ่งได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับสมุนไพรครับการแพทย์ไว้เมื่อประมาณ 1200 ปีมาแล้ววัฒนธรรมการใช้กลิ่นในการบำบัดจากกระดี่ได้เผยแพร่เข้าสู่อาณาจักรโรมันและชาวโรมันได้ทำการพัฒนาหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่นเช่นการนำน้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอ่าน และถือได้ว่าชาวโรมันเป็นชาติแรกที่ทำการค้าเกี่ยวกับสุคนธบำบัดโดยนำเข้าเครื่องผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากอินเดียตะวันออกและจากอาระเบียทำให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยเริ่มแพร่กระจายและได้รับความนิยมหลังจากสงครามครูเสด ระหว่างปีคศ 980 ถึง 1037 นายแพทย์ avicenna ชาวอาหรับได้คลิปวิธีกลั่นน้ำมันหอมระเหยขึ้นเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าชาวจีนรู้จักวิธีใช้พืชสมุนไพร และกลิ่นหอมมานานพอๆกับชาวอียิปต์ในหนังสือสมุนไพรเล่ม 1 ของจีนมีการจดบันทึกไว้ว่าเมื่อ 2000 ปีก่อน คริสตกาลชาวจีนสามารถแยกสารหอมจาก พืชธรรมชาติได้มากกว่า 300 ชนิดและชาจีนได้ใช้การเผาไม้หอมเพื่อบูชาเทพเจ้าเช่นเดียวกันกับชาวอียิปต์ ปัจจุบัน หลังจากที่มีการใช้น้ำมันหอมระเหยหรือสุคนธบำบัดประยุกต์เข้ากับการนวดเพื่อบำบัดให้ได้รับความผ่อนคลายแล้วก่อนที่จะมีการนวดน้ำมัน ศิลปะแห่งสปาได้มีการ ใช้วิธีการอบตัวในตู้อบสมุนไพร ไอน้ำแทนการอาบ น้ำสมุนไพร กลิ่นหอมของสมุนไพรจะทำให้ผู้ที่เข้าอบนั้นรู้สึกสดชื่นขึ้นก่อนที่จะมีการทำสปาการสครับผิวและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการนวดน้ำมันหอมระเหยเพื่อช่วยบำบัดอาการต่างๆ

BSA ACADEMY